Jdi na obsah Jdi na menu
 


S01E03 The Visitor

Michaela: Vy jste chudokrevná.

Emily: Je to smrtelné?

Michaela: Propána ne. Nic to není.

Loren: Hele Horáci, tady je ta kniha pro tebe. Milostný život...

Horace: To musí být nějaký omyl, já jsem chtěl Mobydicka.

Michaela: To jsou teď moje děti.

Elizabeth: O tom jsem neměla tušení.

Michaela: Psala jsem Ti.

Elizabeth: Chtěla jsi ode mne jen rady stran výchovy dětí.

Michaela: A ještě na ně čekám.

IMG24.EU

Elizabeth: Ty si vážně chceš nechat ty děti?

Michaela: Ano, ano chci. Jejich umírající matka mě o to požádala. A já jí to slíbila.

Elizabeth:  Slíbilas něco takového ženě, kterou si sotva znala?

Michaela: Víš, jsou ženy, které potkáš a jakobys je znala odjakživa. A s jiným se znáš celý život a zůstanete si cizí.

Loren: Říkejte mi Lorene. A jak vlastně říkají Vám? Betty? Betsy? Lizzie?

Elizabeth: Mí přátelé mi říkají Elizabeth.

Michaela: Asi Vás to bude bolet.

Robert E.: Bolest, tu já znám.

Elizabeth: Michaelo, ten člověk tady bydlí?

Michaela: Jaký člověk?

Elizabeth: No ten divoch.

Michaela: Aha, ten člověk, Sully.

Elizabeth: Ano, ten Sully.

Michaela: Ne, ten tady nebydlí. Je to můj přítel a Roberta E. A jako správný přítel má o něho starost... (ozve se zaťukání na dveře)... Divoši neklepou, máti.

Michaela: Proč mě nemůžeš přijmout jaká jsem?

Elizabeth: A jaká jseš? Jsi neprovdaná žena pokoušející se vychovat tři děti v polorozpadlé chatrči, nabízíš lékařské služby bandě zálesáků, kteří ti platí v bramborách a slepicích.

Bancroft: Adresa je 1. Národní banka v Denveru.

Horace: A to je v Denveru?

Elizabeth: Musí být strašné ztratit dítě. Taková bolest se snad nedá překonat.

Sully: Nedá.

Elizabeth: Děkuji Vám, že tu smí má dcera bydlet.

Sully: Víte, možná, kdybychom tu tehdy měli doktora jako je Vaše dcera, má žena i dítě by mohli žít.

Michaela: (směrem ke Colleen) Nesmíš se vzdát svých snů ze strachu, že bys jich nedosáhla ve světě mužů. Musíš jen bojovat o to tvrději, abys je splnila.

Elizabeth: Nechci ti pomáhat, když si kazíš život.

Michaela: Někdy si myslím, že mě musíš nenávidět, máti.

Grace: Sem tam Vás lidi zklamou a Vy nad tím musíte prostě mávnout rukou a přesto je mít ráda.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Michaela: You're anemic, Emily.

Emily: Is it fatal?

Michaela: Heaven's no. You'll be fine.

Loren: Hey Horace, here's that book you ordered. The Mystery of Love?

Horace: That must be some mistake. I ordered Moby Dick.

Michaela: These are my children now.

Elizabeth: Well I had no idea!

Michaela: I wrote to you.

Elizabeth: Well, you just asked me for information about child rearing.

Michaela: And I'm still waiting for it.

Elizabeth: You really intend to keep these children?

Michaela: Yes. Yes, I do. When their mother died, she asked me to take care of them. I promised I would.

Elizabeth: You made a promise like that to a woman you hardly knew?

Michaela: There are some women you meet and it's as though you've known them forever. Other women you could know for a lifetime and it's as though you're complete strangers.

Loren: Call me Loren. And what do your friends call you? Betty? Betsy? Lizzie?

Elizabeth: My friends call me Elizabeth.

Michaela: I'm afraid this is gonna hurt.

Robert E.: It's just pain.

Elizabeth: Michaela! Does that man live here?

Michaela: What man?

Elizabeth: The savage.

Michaela: Oh. That man. You mean Sully.

Elizabeth: Sully.

Michaela: No, he doesn't live here. He's a friend of mine and of Robert E and like a good friend, he's concerned. (knocking on the door) Savages don't knock, Mother.

Michaela: Why can't you accept me for what I am?!

Elizabeth: And what are you? You're an unmarried woman trying to raise 3 children in a shack in the middle of nowhere! And offering your medical services to a bunch of back woodsmen who pay you in potatoes and in chickens!

Bancroft: That goes to the First National Bank of Denver.

Horace: Would that be in Denver?

Elizabeth: I can't imagine the pain of losing a child. I don't know how one would ever recover.

Sully: You don't.

Elizabeth: I want to thank you for letting my daughter live here.

Sully: You know, maybe if we would've had a doctor like your daughter before, my wife and baby would still be alive.

Michaela: (to Colleen) Never hide behind the fact that you're a girl, a woman. And don't give up on your dreams just because you're afraid you won't achieve them in a man's world. You just have to fight even harder to make them come true.

Elizabeth: I just don't want to help you ruining your life.

Michaela: Sometimes I think you must really hate me, Mother.

IMG24.EU

Grace: Sometimes people disappoint you and you just have to let it go and love them anyway.